ואם ישאל המנכ"ל : "Social Media מה יוצא לי מזה?"

TL;DR: אפילו המספרים מראים שפעילות מנכ"ל ברשתות החברתיות בעידן החדש אינה מותרות אלא הכרח! בשנת 2013 נערך סקר בקרב 630 מנהלים מתעשיות שונות ומארצות שונות שעסק בשאלת מיליון הדולר "מנכ"ל פעיל ברשת החברתית – מה יוצא לו מזה ?"[1] 76% מהמנהלים שנשאלו סבורים שמנכ"ל צריך להיות פעיל ב Social Media לפני …